20Február2018

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-

EMAIL Tlačiť

Kalendár udalostí

Udalosť 

OKO - konvy
Názov udalosti:
OKO - konvy
Dátum konania:
14.11.2017 
Kategória:
Kalendár zvozu KO

Popis

OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (zberné nádoby - konvy) 

Medzi OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD patrí:
ostatný odpad, ktorý nie je možné separovať

 green bin

Ďakujeme všetkým občanom, ktorý v čo najväčšej miere separujú odpad a zároveň prosíme o racionálny prístup k vývozu ostatného komunálného odpadu.

Obec uhrádza za odvoz komunálného odpadu sumu, ktorá závisí od množstva odpadu, ale aj od počtu vyprázdnených odpadových nádob. Táto suma sa zohľadňuje pri výške poplatku za odvoz komunálného odpadu, teda rozdelí na všetkých občanov.


Medzi OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD nepatrí:
NEBEZPEČNÝ ODPAD - je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.  

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail