EMAILTlačiť

Kalendár zvozu KO

Kalendár zvozu KO

Kalendár zvozu komunálneho odpadu: 
• OKO - konvy (ostatný komunálny odpad)
• PLAST + KOV + VKM (plasty, tetrapacky, kovové obaly)
• SKLO (fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo)
• PAPIER (noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy)

  
 
Dátum Názov Miesto Kategória
26.06.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
06.07.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
10.07.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
20.07.2018
SKLO - Kalendár zvozu KO
24.07.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
27.07.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
07.08.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
17.08.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
21.08.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
04.09.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
07.09.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
18.09.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
28.09.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
02.10.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
16.10.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
26.10.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
30.10.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
31.10.2018
PAPIER - Kalendár zvozu KO
13.11.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
23.11.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
27.11.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
06.12.2018
SKLO - Kalendár zvozu KO
11.12.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO
21.12.2018
PLASTY - Kalendár zvozu KO
22.12.2018
OKO - konvy - Kalendár zvozu KO