21Január2018

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-
OBEC O obci Súčasnosť a perspektívy obce

Súčasnosť a perspektívy obce

Súčasnosť a perspektívy obce

- Aktualizácia územného plánu obce

- Dobudovanie kanalizácie a ČOV, zároveň dobudovanie vodovodu

- Rekonštrukcia budovy OTJ – Zníženie energetickej náročnosti

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- Výstavba nových prístupových komunikácií v jestvujúcich lokalitách podľa aktualizácie ÚP

- Rekonštrukcia Základnej školy vrátane výstavby športového areálu

- Príprava a realizácia lokality /napojenie na technickú vybavenosť/ novej IBV – podľa aktualizácie ÚP

- Modernizácia miestneho rozhlasu

- Vybudovanie Zberného dvora /medziskládka, nebezpečný, biologický, veľkoobjemový odpad/

- Parkové úpravy cintorína, oprava Domu smútku

- Revitalizácia námestia centra obce


 

 

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail