23Jún2018

 

Zmluvy (výpis z 23.06.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
  Stránka 9 z 19
07.10.2015 27.07.2015 40/2015
Prevod majetku: notebook,interaktívna tabuľa, reproduktory ZŠ
2 201,28 €
zmluva
SR-Centrum vedecko-technických informácií SR Zobrazit dokument  
07.10.2015 22.05.2015 41/2015
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka ZŠ
0,00 €
zmluva
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Zobrazit dokument  
30.09.2015 16.09.2015 37/2015
Úprava práv a povinností pri nájme nájomného bytu
0,00 €
zmluva
Miroslava Palušková Zobrazit dokument  
30.09.2015 16.09.2015 38/2015
Úprava práv a povinností pri nájme nájomného bytu
0,00 €
zmluva
Miroslava Rumanová Ing, a manžel Rastislav Ruman Zobrazit dokument  
30.09.2015 30.09.2015 39/2015
Úprava práv a povinností pri nájme nájomného bytu
0,00 €
zmluva
Patrik Podgurný, Tatiana Butvinová Zobrazit dokument  
30.09.2015 30.09.2015 42/2015
Úprava provizórnej MK za ihriskom
8 779,12 €
zmluva
Stars Excavate Works IK &PM s.r.o., Zobrazit dokument  
25.09.2015 23.09.2015 35/2015
Predĺženie doby viazanosti
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a. s. Zobrazit dokument  
25.09.2015 14.09.2015 36/2015
Plnenie povinnej školskej dochádzky pre deti, ktoré majú na území obce Jamník trvalé bydlisko
0,00 €
zmluva
Obec Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
18.09.2015 11.09.2015 34/2015
Údržba a sledovanie technického stavu plynárenského zariadenia
0,00 €
zmluva
SPP, a. s. Zobrazit dokument  
16.09.2015 10.09.2015 33/2015
Prenájom plynárenských zariadení
1,00 €
zmluva
SPP, a. s. Zobrazit dokument  
08.09.2015 18.08.2015 32/2015
Zber, vývoz a zneškodnenie odpadu zo ŠJ
0,00 €
zmluva
Brantner Nova s. r. o. Zobrazit dokument  
07.09.2015 03.09.2015 31/2015
Oprava krytu MK vyšný koniec - Jamník
24 474,22 €
zmluva
STRABAG s.r.o. Zobrazit dokument  
21.07.2015 21.07.2015 28 Z/2015
Nebytový priestor dielne
1 812,40 €
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Rozkvet, sidlo Odorín Zobrazit dokument  
08.07.2015 08.07.2015 29/2015
Nájomné za užívanie hrobového miesta
10,00 €
zmluva
Bandžuchová Agnesa Zobrazit dokument  
30.06.2015 15.06.2015 27/2015
Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie
40,00 €
zmluva
Základná škola, Komenského 2 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
25.06.2015 10.06.2015
Stanovenie výšky dotácie
0,00 €
zmluva
CVČ pri ZŠ, Z. Nejedlého Zobrazit dokument  
12.06.2015 11.06.2015 24/2015
Zmluva o založení grantového účtu
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s. Zobrazit dokument  
12.06.2015 12.05.2015 252015
Poistenie elektroniky v ZŠ
0,00 €
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava Zobrazit dokument  
02.06.2015 02.06.2015 30/2015
Doplnenie ZoD v čl. 1
150 926,47 €
zmluva
ŠIRILA, a.s. Zobrazit dokument  
06.05.2015 05.05.2015 20/2015
Nájom pozemku
1,00 €
zmluva
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Zobrazit dokument  

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail