21September2017

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-

Zmluvy (výpis z 21.09.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
  Stránka 10 z 17
02.10.2014 30.09.2014 27/2014
Prenájom nájomného bytu
134,68 €
zmluva
Miroslava Rumanová Ing, a manžel Rastislav Ruman Zobrazit dokument  
02.10.2014 11.09.2014 28/2014
Poistenie detí MŠ a ZŠ
90,90 €
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava Zobrazit dokument  
02.10.2014 30.09.2014 29/2014
Prenájom nájomného bytu
134,84 €
zmluva
Erik Birnstein a manželka Martina Zobrazit dokument  
30.09.2014 29.09.2014 24/2014
Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva
2 751,78 €
zmluva
Gura Vladimír, Gurová Katarína Zobrazit dokument  
12.09.2014 12.09.2014 23/2014
Zriadenie účtu pre čerpanie dotácie : Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s. Zobrazit dokument  
09.09.2014 09.09.2014 22/2014
Nájom parcely za účelom zriadenia otočky miestnej komunikácie
34,70 €
zmluva
Petrušková Helena Zobrazit dokument  
05.09.2014 04.09.2014 21/2014
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
5 784,00 €
zmluva
Ing. Ján Chudý - SATICH Zobrazit dokument  
10.07.2014 26.06.2014 20/2014
Zmena zmluvných podmienok
0,00 €
zmluva
Brantner Nova s. r. o. Zobrazit dokument  
03.07.2014 02.07.2014 19/2014
Dotácia na projekt Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník -II. etapa, detské ihrisko
4 000,00 €
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazit dokument  
02.07.2014 30.06.2014 18/2014
Poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
29,25 €
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zobrazit dokument  
25.06.2014 16.06.2014 17/2014
Poskytnutie dotácie - Rekonštrukcia budov OTJ
18 076,16 €
zmluva
Environmentálny fond Zobrazit dokument  
17.06.2014 09.06.2014 16/2014
Podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí
66,56 €
zmluva
CVČ ADAM Zobrazit dokument  
29.05.2014 28.05.2014 15/2014
Poskytnutie príspevku na podporu služieb v zamestnanosti
0,00 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sp. Nová Ves Zobrazit dokument  
23.05.2014 22.05.2014 13/2014
Zriadenie úverového účtu
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s. Zobrazit dokument  
23.05.2014 22.05.2014 14/2014
Municipálny úver - Univerzál
25 000,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s. Zobrazit dokument  
24.04.2014 06.03.2014 10/2014
Úprava práv a povinností Zmluvných strán, ktoré im vzniknú pri zapojení do projektu
0,00 €
zmluva
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Zobrazit dokument  
24.04.2014 14.04.2014 11/2014
Spolufinancovanie CVČ
180,00 €
zmluva
CVČ pri ZŠ, Z. Nejedlého Zobrazit dokument  
24.04.2014 03.09.2013 12/2014
Realizácia diela "Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník"
133 999,02 €
zmluva
ŠIRILA, a.s. Zobrazit dokument  
25.03.2014 14.03.2014 5/2014
Poskytnutie dotácie na činnosť ZO SZCH
150,00 €
zmluva
ZOSZCH Zobrazit dokument  
25.03.2014 14.03.2014 6/2014
Poskytnutie dotácie na činnosť OZ Sám Sebou
300,00 €
zmluva
Občianske združenie SÁM SEBOU Zobrazit dokument  

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail