21September2017

 
 
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy, prípadne otázky k webovej stránke. Zároveň prosíme o aktívne zapájanie sa do obsahovej časti webu a to či už vlastnými príspevkami, fotografiami, alebo informáciami z diania v obci. -Administrátor-

Zmluvy (výpis z 21.09.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
  Stránka 4 z 17
30.06.2016 29.06.2016 30/2016
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme nájomného bytu
0,00 €
zmluva
Silvia Novýsedláková Zobrazit dokument  
23.06.2016 23.06.2016 29/2016
Inžinierska činnosť "Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd
0,00 €
zmluva
Ing. Rusnák Jozef - INCOP Zobrazit dokument  
22.06.2016 25.05.2016 26/2016
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
0,00 €
zmluva
ENVI-PAK, a.s. Zobrazit dokument  
22.06.2016 14.06.2016 27/2016
Spracovanie projektového zámeru
0,00 €
zmluva
MJM Group s.r.o. Zobrazit dokument  
22.06.2016 15.06.2016 28/2016
Verejné obstarávanie - Zberný dvor
0,00 €
zmluva
ARDE, s.r.o. Zobrazit dokument  
26.05.2016 23.05.2016 25/2016
Dodanie mäsa do šJ
0,00 €
zmluva
Forspiš-mäso Plus, s.r.o. Zobrazit dokument  
19.05.2016 12.05.2016 24/2016
Dotácia na Splaškovú kanalizáciu a ČOV
194 379,00 €
zmluva
Environmentálny fond  
03.05.2016 02.05.2016 23/2016
Dodávka vody verejným vodovodom
0,00 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a. s. Zobrazit dokument  
15.04.2016 15.04.2016 21/2016
Dotácia na PO
700,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zobrazit dokument  
15.04.2016 07.04.2016 22/2016
Súprava protipovodňovej záchrannej služby
14 320,94 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zobrazit dokument  
13.04.2016 06.04.2016 19/2016
Nájomné za užívanie hrobového miesta
10,00 €
zmluva
Čabanik Emil Zobrazit dokument  
05.04.2016 29.03.2016 18/2016
Vysporiadanie práv výkonných umelcov - vysielanie v rozhlase
0,00 €
zmluva
SLOVGRAM Zobrazit dokument  
01.04.2016 10.03.2016 17/2016
Škola v prírode detí ZŠ
0,00 €
zmluva
KRÁLIKY, spol. s r.o. Zobrazit dokument  
16.03.2016 07.03.2016 11/2016
Virtuálna knižnica - MŠ
9,00 €
zmluva
KOMENSKY, s.r.o. Zobrazit dokument  
15.03.2016 27.02.2016 12/2016
Predaj Avie PO
1 250,00 €
zmluva
Obec Turík Zobrazit dokument  
15.03.2016 29.02.2016 13/2016
Poskytnutie dotácie na činnosť
10 410,00 €
zmluva
OTJ Jamník  
15.03.2016 29.02.2016 14/2016
Poskytnutie dotácie na činnosť
300,00 €
zmluva
ZOSZCH Zobrazit dokument  
15.03.2016 29.02.2016 15/2016
Poskytnutie dotácie na činnosť
300,00 €
zmluva
Občianske združenie SÁM SEBOU Zobrazit dokument  
15.03.2016 29.02.2016 16/2016
Poskytnutie na činnosť
300,00 €
zmluva
Občianske združenie JAMNIČAN Zobrazit dokument  
01.03.2016 27.02.2016 9/2016
Predaj Avie PO
1 250,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Zobrazit dokument  

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

PO
7.30-12.00
12.30-15.30
stránkový deň
UT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
ST
7.30-12.00
12.30-17.00
stránkový deň
ŠT
7.30-12.00
12.30-15.30
 
PI
7.30-12.00
12.30-14.00
stránkový deň

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail