26November2020

 
Obec Jamník na Spiši (súbory ku dňu 26.11.2020) [Archív]
Hľadať text:
Kategórie:
Dátum zverejnenia: calendar Dátum odoslania do archívu: calendar
Zverejnené Názov a popis Dokument Kategória
22.7.2015 Oznámenie o začatí územného konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, dňa 19.6.2015 podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Digitálne učivo na dosah, časť Spišská Nová Ves - Bystrany"

Prílohy: Trasa 13, 14, 15 DUND - SNV_Bystrany 

Zobrazit dokument [2 MB] Ostatné
26.6.2015 OZNAM k 5. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [288 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
24.6.2015 Sadzobník cien (služieb) obce Jamník

Platný od 1. 6. 2015

Zobrazit dokument [562 kB] Dokumenty obce
7.8.2015 Návrh Záverečného účtu obce Jamník 2014

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [254 kB] Záverečné účty obce Jamník
18.6.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jamník na obdobie 2. polroku 2015 Zobrazit dokument [149 kB] Dokumenty obce
13.6.2015 Zámer Obce Jamník č. 2/2015 na odpredaj obecného vodovodu v obci Jamník Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Zobrazit dokument [338 kB] Ostatné
4.6.2015 OZNAM k 4. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
9.5.2015 Dodatok č. 2 k VZN č. 17/2013 Zobrazit dokument [700 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
7.5.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.4.2015 Návrh Dodatku č. 2 VZN 17/2013 Zobrazit dokument [683 kB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
28.3.2015 OZNAM k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [11 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
21.3.2015 Zámer Obce Jamník č. 1/2015 na odpredaj akcií Prima banky Slovensko a.s. Zobrazit dokument [698 kB] Ostatné
10.3.2015 OZNAM k 2. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník konaného dňa 05.03.2015 Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
13.3.2015 Návrh rozpočtu obce Jamník na roky 2015 - 2017 Zobrazit dokument [7 MB] Rozpočet obce Jamník
16.1.2015 OZNAM k 1. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Jamník Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
18.12.2014 OZNAM k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
13.11.2014 OZNAM k 30. neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
29.10.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky

Inštalácia radarovej techniky a kamerového systému.

Zobrazit dokument [1 MB] Verejné obstarávanie - výzvy na predkladanie CP
30.10.2014 OZNAM k 29. zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Zobrazit dokument [12 kB] Zasadnutia obecného zastupiteľstva
10.10.2014 VZN 16/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jamník Zobrazit dokument [2 MB] Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.