EMAIL Tlačiť

Kalendár udalostí

Udalosť 

OKO - konvy
Názov udalosti:
OKO - konvy
Dátum konania:
21.12.2021 
Kategória:
Kalendár zvozu KO

Popis

OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (zberné nádoby - konvy) 

Medzi OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD patrí:
ostatný odpad, ktorý nie je možné separovať

 green bin

Ďakujeme všetkým občanom, ktorý v čo najväčšej miere separujú odpad a zároveň prosíme o racionálny prístup k vývozu ostatného komunálného odpadu.

Obec uhrádza za odvoz komunálného odpadu sumu, ktorá závisí od množstva odpadu, ale aj od počtu vyprázdnených odpadových nádob. Táto suma sa zohľadňuje pri výške poplatku za odvoz komunálného odpadu, teda rozdelí na všetkých občanov.


Medzi OSTATNÝ KOMUNÁLNY ODPAD nepatrí:
NEBEZPEČNÝ ODPAD - je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.  

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.