Zberný dvor - obec Jamník

Tabulka-Zberny dvor-2019

PREVÁDZKOVÁ DOBA
Pondelok VOĽNÝ
Utorok VOĽNÝ
Streda VOĽNÝ
Štvrtok VOĽNÝ
Piatok 8:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 16:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00 hod.


Zberný dvor (ďalej je ZD) je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému zberu komunálneho odpadu v obci Jamník. Títo sú oprávnený na svoje náklady osobne nie prostredníctvom tretej osoby doviesť a uložiť odpad v ZD v súlade s prevádzkovým predpisom.

 

ČO JE MOŽNÉ ULOŽIŤ:
- biologicky rozložiteľný odpad – zo záhrad – pokosená tráva, lístie, konáre (upravené na dĺžku do 50 cm)
- objemový odpad – starý nábytok (je potrebné do ZD odovzdať v rozobratom stave), koberce, okná a dvere (bez sklených výplní samostatne)
- drobný stavebný odpad – z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom v rozsahu do 1 m 3 ročne od jednej fyzickej osoby, ktorá je platcom dane, (do drobného stav. odpadu patrí najmä: vybúraná dlažba, obklad, omietka, drobné kúsky muriva, malty, betónu). V prípade väčších stav. odpadov je potrebné tieto zlikvidovať v zmysle vydaného búracieho, stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby 
- elektrický a elektronický odpad – televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky, autobatérie, chladničky, mrazničky
- papier, sklo, plast - kovový odpad

 

ČO SA NESMIE ULOŽIŤ:
- komunálny odpad
- nebezpečný stavebný odpad – azbestová strešná krytina a rúry


Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.