20Január2022

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V JAMNÍKU

Facebook DHZ Jamník

 

  

Proti všetkým živelným pohromám sa človek od najstarších čias bránil a snažil sa im aj predchádzať. V Jamníku podľa zachovaných záznamov vznikol Dobrovoľný hasičský zbor niekedy v rokoch 1880 – 1884. Ako vznikol presne nie je známe, no v roku 1885 už mal k dispozícii štvorkolesovú ručnú striekačku z krompašských závodov. Traduje sa, že prvým veliteľom hasičov v Jamníku bol Martin Macejko (Sovik), ktorý zastával túto funkciu až do svojej smrti. Po ňom nasledovali velitelia: Michal Šimkovič, Michal Hovanec, učiteľ Alfonz Hrdina, učiteľ Adolf Nemeš, Michal Farkašovský (Marton). Počas prvej svetovej vojny zbor viedli: Ondrej Farkašovský (Fabini), Ján Farkašovský, prechodne Ján Pavlík. Výcvik mal vtedy na starosti Martin Farkašovský.

hasici-1000 Scan20184-1000 Scan20185-1000 Scan20186-1000 Scan20187-1000 Scan20190-1000 Scan20191-1000 Scan20198-1000

Na celoštátnom zjazde Československého dobrovoľného hasičstva v roku 1922 bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. Jej založenie dalo podnet na zakladanie alebo obnovenie nových hasičských zborov v obciach na Slovensku. Od roku 1922 do roku 1937 viedol hasičský zbor Ondrej Farkašovský (Fabini). V roku 1937 sa vedenia ujal Pavol Petruška, ktorý bol poverený reorganizáciou hasičského zboru. V zbore ostalo len zdravé jadro, ktoré bolo doplnené novými členmi. Organizačné práce a technický výcvik v zbore prevádzal sám veliteľ, výchovu formou prednášok a administratívu konal tajomník učiteľ Jozef Baláž. V roku 1937 obec kúpila hasičom 20 vychádzkových blúz a 20 opaskov. Čiapky si kúpili hasiči sami zo zisku z divadelného predstavenia.

Začiatkom júla 1947 začala obec budovať hasičský dom, ktorý bol dokončený a odovzdaný k užívaniu 11. júla 1948.

V roku 1953 dobrovoľné hasičské zbory dostali nový názov Československý zväz požiarnej ochrany. Od 50. rokoch nastal v Jamníku rozmach dobrovoľného požiarnictva. Jamník patril medzi prvé obce, ktoré vlastnili požiarnické auto. Jamnícki požiarnici sa okrem svojho prvoradého poslania zúčastňovali aj na rôznych podujatiach v obci. Organizovali požiarnické preteky, súťaže, nacvičovali divadlá, vystupovali pri cirkevných obradoch, založili hudobnú skupinu, usporadúvali majálesy a tanečné zábavy, pričom najvychýrenejšie boli Silvestrovské zábavy. Brigádnicky pomáhali pri výstavbe obce. Dlhé desaťročia robili obci dobré meno aj svojou prezentáciou na okresných a krajských súťažiach, kde sa často umiestňovali na popredných miestach. Najvýznamnejšie úspechy dosiahli v 70. rokoch:

  • 1972 účasť dorasteniek a žien na Národnom kole v Košiciach. Družstvo žien sa umiestnilo na 2. mieste. Družstvo dorasteniek sa umiestnilo na 3. mieste, pričom na štafete vytvorili národný rekord. Postup do Národného kola mužom utiekol o vlások ich umiestnením na 2. mieste v okresnom kole s minimálnou stratou a to aj vrátane udelených 15 trestných sekúnd.
  • 1974 družstvo žien obsadilo 4. miesto na celoslovenskej súťaži v Novej Bani
  • 1977 účasť dorasteniek na celoslovenskej súťaži v Michalovciach

Dlhé roky sa jamnícke požiarnické družstvá držali na vrchole v okresných súťažiach, ich najväčšími súpermi v rámci okresu boli družstvá Danišoviec, Markušoviec a Spišskej Novej Vsi. Boli to zlaté roky jamníckeho dobrovoľného požiarnictva. Tieto úspechy boli dosiahnuté pod dlhodobým vedením predsedu Pavola Strebera a veliteľa DPZ Emila Hovanca za podpory členov výboru: Jozefa Petrušku, Michala Kalafuta, Klementa Farkašovského, Valenta Hovanca a iných.

Živelné pohromy – povodne, požiare, choroby, mor v dávnej dobe neobchádzali ani Jamník. Prvá zmienka o ohni v dedine pochádza z roku 1715, kedy 13. septembra, pred vigíliou Povýšenia Svätého Kríža vznikol požiar na jamníckej fare. Vtedy zhorelo 33 úľov včiel a strecha kostola. Najväčší doteraz známy požiar v obci bol v noci z 1. júla na 2. júla 1930. Vznikol z neznámych príčin v dome č. 69 u Štefana Farkašovského a zničil obytné domy a hospodárske budovy i stodoly od súpisného čísla 57 po číslo 76.

V ďalšom období prevzal žezlo predsedu Ing. František Kapusta st.  V súčasnosti zbor nesie opäť pomenovanie Dobrovoľný hasičský zbor obce v skrátke DHZO. Donedávna zastával funkciu veliteľa Miroslav Farkašovský, od roku 2015 túto funkciu prevzal František Kapusta ml. Funkciu strojníka-vodiča hasičského vozidla v súčasnosti vykonáva Matúš Franko.

DSC 0409-1000 DSC 0529-1000

V súčastnosti taktiež došlo k obmene hasičského vozidla, starú tridsaťročnú Aviu sa nám podarilo za výraznej pomoci Ministerstva vnútra SR nahradiť krásnym moderným hasičským vozidlom - Ivecom Daily v plnej výbave s 800 litrovou nádržou na vodu. O niekoľko týždňov neskôr sme boli prizvaní do Košíc na Krajské riaditeľstvo HaZZ, kde sme si boli po slávnostnom ceremoniáli prevziať protipovodňový vozík. Za zmienku určite stojí fakt, že o nové hasičské auto, aj protipovodňový vozík sa výraznou mierou zaslúžil práve člen DHZ Jamník - Matúš Franko, ktorý osobne oslovil ministra vnútra pána Róberta Kaliňáka s prosbou o pridelenie nového hasičského auta aj pre našu obec. Samotný minister vnútra nám ho v Novembri 2015 slávnostne odovzdal.

DSC 0445 1000 1000

K dnešnému dňu eviduje DHZO 50 členov, každoročne sa na konci roka koná výročná členská schôdza, na ktorej sa bilancuje činnosť hasičov za uplynulý rok.

V roku 2014 a 2015 sa u nás po dlhšom čase uskutočnili pohárové hasičské súťaže.

 

998901 470740666352712 82557044 n-1000 DSC 0570-1000

Novinkou pre hasičov, s ktorou prišli pán farár Ľubomír Karkoška spolu s pánom kaplánom Michalom Janigom, boli v roku 2015 oslavy sv. Floriána pre našu farnosť. Všetky obce farnosti - Jamník, Odorín i Danišovce sa spoločnou mierou zapričínili o zabezpečenie putovnej sochy svätého Floriána - socha sa každý rok zanechá v kostole tej filiálky, kde sa oslavy konali. V roku 2015 sa slávnosť konala v Odoríne, tento rok to bolo u nás v Jamníku a v roku 2017 sa oslavy uskutočnia v Danišovciach. Slávnosť sv. Floriána začína slávnostnou svätou omšou, popoludní nasleduje program na miestnom ihrisku s rôznymi súťažami pre deti, požiarnými útokmi a ukážkami hasičskej techniky - historickej i súčasnej.

DSC 0520-1500-1000 DSC 0550-1500-1000

DHZO je každoročne dotovaná štátom, takto vyčlenené peniaze sa využívajú na nákup výstroja a náradia pre hasičov.

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.