Súčasnosť a perspektívy obce

Súčasnosť a perspektívy obce

- Aktualizácia územného plánu obce

- Dobudovanie kanalizácie a ČOV, zároveň dobudovanie vodovodu

- Rekonštrukcia budovy OTJ – Zníženie energetickej náročnosti

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- Výstavba nových prístupových komunikácií v jestvujúcich lokalitách podľa aktualizácie ÚP

- Rekonštrukcia Základnej školy vrátane výstavby športového areálu

- Príprava a realizácia lokality /napojenie na technickú vybavenosť/ novej IBV – podľa aktualizácie ÚP

- Modernizácia miestneho rozhlasu

- Vybudovanie Zberného dvora /medziskládka, nebezpečný, biologický, veľkoobjemový odpad/

- Parkové úpravy cintorína, oprava Domu smútku

- Revitalizácia námestia centra obce


 

 

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.